Rijopleiding in Stappen

Zo werkt het...

De Rijopleiding In Stappen (RIS) is een rijopleiding in 4 fasen, waarin leerlingen op een gestructureerde manier leren autorijden. De RIS betekent een verbreding en verdieping van de rijopleiding. Hierdoor is de kandidaat beter voorbereid op zijn examen en op zijn verantwoordelijkheden na het behalen van zijn rijbewijs.

Opbouw van de fasen

  • In fase 1 leren de leerlingen de auto te bedienen en beheersen.
  • In fase 2 krijgen de leerlingen eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties.
  • In fase 3 beoefenen de leerlingen alle facetten van het verkeer.
  • In fase 4 verfijnen de leerlingen hun kennis en doen extra rijvaardigheid op. Veilig en verantwoord autorijden.


In totaal doorloop je 46 handelingen, zoals wegrijden, een kruispunt oversteken of ingehaald worden. Voor elke handeling is er een script, dat precies aangeeft hoe je de handeling moet uitvoeren. Je leert ook zelfstandig een route uit te stippelen met behulp van navigatie en bij het rijden gebruik te maken van bewegwijzering. Het materiaal is zo opgebouwd dat je leert wát en wáárom je het doet.

Elke module wordt afgesloten met een toets. Je kunt niet zakken voor een toets. Als het resultaat niet voldoende is, krijg je gerichte adviezen en tips om de resultaten voor de volgende toetsen te verbeteren.

Huiswerk

Je krijgt huiswerk mee. De bedoeling is dat je je thuis op de praktijklessen voorbereidt, zodat de rijles effectiever is. De instructeur hoeft dan niet eerst de theorie te behandelen voordat hij begint aan het praktijkgedeelte van de rijles. De tijd die je aan het huiswerk moet besteden, is voor iedereen verschillend.

Een voorbeeld van huiswerk in de Rijopleiding in Stappen is het aanleren van scripts, of het uitstippelen van een route. Door deze actieve zelfwerkzaamheid kun je als leerling zelf de duur van je rijopleiding verkorten.Door QR-codes te scannen zijn animaties te bekijken.

Scripts

Voor elke handeling staat in het lesboek een script. Zo'n script geeft nauwkeurig en stap-voor-stap aan hoe je de handeling moet uitvoeren.

Een voordeel van het werken met scripts is dat je rij-instructeur of de examinator veel preciezer kan aangeven wat je als leerling fout hebt gedaan. 'Bij de kruispunt scan vergeten in de binnenspiegel te kijken' is veel duidelijker dan de vage opmerking 'niet goed gekeken'. Met andere woorden: je rij-instructeur, examinator en jijzelf begrijpen elkaar beter omdat jullie dezelfde taal spreken.

Bovendien zijn de scripts een handig hulpmiddel om je rijlessen thuis voor te bereiden.

Vordering: praktijkboek en tussentijdse toets

Je krijgt een eigen praktijkboek. Daarin houdt de instructeur na bijna elke les je vorderingen bij. Zo kun je zien hoe je ervoor staat en waar je nog aan moet werken.

De tussentijdse toets is eigenlijk een soort proefexamen: een examinator van het CBR toetst je rijvaardigheid op examenniveau. De toets duurt even lang als het examen en in principe komen alle examenonderdelen aan bod. Met een tussentijdse toets kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen.

Voordelen van RIS samengevat

  • Hoger slagingspercentage.·      
  • Je kunt na het behalen van het rijbewijs veiliger autorijden.·      
  • Duidelijke structuur met modules, stappen, handelingen en scripts.·      
  • Je werkt zelfstandig aan het leren van de scripts (daar hoeven de dure lesuren dus niet aan te worden besteed).·      
  • Door het praktijkboek en de 3 toetsen voor het rijexamen weet je hoe je ervoor staat. Je weet waar je nog aan moet werken, maar je weet ook wanneer je er klaar voor bent. Zo ga je zelfverzekerd op voor het praktijkexamen.

Autorijschool Hilda de Droog

Hilda de Droog

Bourgondiëweg 104

1611 WL Bovenkarspel

Telefoon: 06 41 16 01 90

E-mail: info@hildadedroog.nl

KvK: 56713452